Ansvarsfraskrivelse

Alexiuz AS kan ikke pålegges ansvar for handlinger som har ført – direkte eller indirekte – til uønskede konsekvenser som følge av bruk av denne nettsiden. Alexiuz AS kan heller ikke pålegges ansvar for innholdet på de ulike nettsidene vi lenker til.

Nettbutikker, som denne nettsiden omhandler, utvikler seg stadig. Blant annet er varesortiment og priser noe som stadig endrer seg. Vi kan ikke garantere at opplysninger som finnes på denne nettsiden er korrekte og oppdaterte. Alle besøkende oppfordres derfor til å oppsøke den aktuelle nettbutikkens hjemmeside, og der gjøre seg kjent med salgsbetingelser og annen relevant informasjon, i forkant av enhver forpliktende handling som kunde eller bruker.